Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Sửa lỗi fix lỗi không có âm thanh lỗi no sound trên phần mềm Lutris - Hướng dẫn cài đặt Wine mới nhất

 

1 – Cài đặt PPA.

Trước hết, nếu bạn đang chạy với hệ thống 64 bit, hãy bật kiến ​​trúc 32 bit. Ngoài ra, cài đặt khóa được sử dụng để ký các gói của wine.

sudo dpkg --add-architecture i386 wget -qO - https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo apt-key add -
 
Sử dụng một trong các lệnh sau để bật kho lưu trữ Wine apt trong hệ thống của bạn dựa trên hệ điều hành và phiên bản của bạn.


### Ubuntu 19.10
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ eoan main'
 ### Ubuntu 18.04
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main' sudo add-apt-repository ppa:cybermax-dexter/sdl2-backport 
### Ubuntu 16.04
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ xenial main'

2 – Install Wine trên Ubuntu

Sử dụng các lệnh dưới đây để cài đặt các gói Wine từ kho apt. Tùy chọn khuyến nghị cài đặt sẽ cài đặt tất cả các gói được đề xuất bởi các phiên bản ổn định của Winehq trên hệ thống Ubuntu của bạn.
sudo apt update
sudo apt install --install-recommends winehq-stable 
Nếu bạn gặp phải lỗi phụ thuộc chưa được đáp ứng trong khi cài đặt, hãy sử dụng các lệnh sau để cài đặt Winehq bằng aptitude.
sudo apt install aptitude sudo aptitude install winehq-stable

Step 3 – Check Wine Version

Wine đã được cài đặt thành công.
Sử dụng lệnh sau để kiểm tra phiên bản Wine được cài đặt trên hệ thống của bạn.
wine --version wine-5.0

How to Use Wine (Optional)?

To use wine we need to login to the GUI desktop of your Ubuntu system. After that Download a windows .exe file like PuTTY on your system and open it with Wine as below screenshot or use following command.
wine putty.exe You can also launch by right click on the application and click Open With Wine Windows Program as shown in the below screenshot.

Install Wine Ubuntu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad

Your Ad Spot