Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Một số lệnh khi sử dụng Wine cần thiết

1.Làm thế nào bạn có thể xóa ứng dụng Wine đã gỡ cài đặt khỏi start menu

Mở Quản lý file hoặc Computer dán vào ô tìm kiếm
 /home/<username>/.local/share/applications
Với <username> là tên tài khoản đã tạo mở wine/programs xóa thư mục ứng dụng mà bạn đã gỡ bỏ là xong!

2.Đưa Wine về mặc định 32Bit trên nền 64bit

Bạn nên sao lưu thư mục .Wine trước khi chạy lần lượt các lệnh sau:

Đầu tiên:

WINEPREFIX="$HOME/prefix32" WINEARCH=win32 wine wineboot
rm -r .wine
export WINEARCH=''win32''
export WINEPREFIX=~/.wine
wine config


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad

Your Ad Spot