Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Firefox Focus: Trình duyệt riêng tư - Duyệt. Xóa. Lặp Lại

Firefox Focus mới tự động chặn một loạt các trackers trực tuyến - từ thời điểm bạn khởi động nó vào thứ hai bạn rời khỏi nó. Dễ dàng xóa lịch sử của bạn, mật khẩu và cookie, vì vậy bạn sẽ không nhận được theo sau bởi những thứ như quảng cáo không mong muốn.“Duyệt Riêng tư” trên hầu hết các trình duyệt không phải là toàn diện hoặc dễ sử dụng. Focus là sự riêng tư tới cấp mà hoàn toàn miễn phí, luôn và luôn luôn đứng về phía bạn - bởi vì nó được hỗ trợ bởi Mozilla, phi lợi nhuận mà đấu tranh cho quyền lợi của mình trên Web.
RIÊNG TƯ TỰ ĐỘNG
• Blocks một loạt các trackers Web thông thường mà không bất kỳ cài đặt để thiết lập
• Dễ dàng xóa lịch sử của bạn - không có mật khẩu, không có cookie, không trackers


Duyệt web nhanh hơn
• Bằng cách loại bỏ trackers và quảng cáo, các trang web có thể yêu cầu dữ liệu ít hơn và tải nhanh hơnMADE BY Mozilla
• Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người nên có kiểm soát cuộc sống của họ trên mạng. Đó là những gì chúng tôi đã chiến đấu vì từ năm 1998.

DOWNLOAD ON CHPLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.focus&hl=vi

DOWNLOAD ON UP&DOWN: https://firefox-focus.en.uptodown.com/android/download

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad

Your Ad Spot